Grønn vekst – fra «jeg» til «vi»!

«Det heiter ikkje «EG» no lenger. Heretter heiter det «VI». Slik starter Haldis Moren Vesaas sitt kjente dikt «Tung tids tale», og akkurat slik kan man også beskrive Klimapsykologene. Gjennom å bidra til å skape bevissthet om at vi alle er gjensidig avhengig av hverandre på denne kloden, vil de være med på å legge grunnlaget for grønn vekst.

Det ligger ikke så lite innovasjon i dette. Noen vil kanskje mene at det er å «rykke tilbake til start», fordi tidligere tiders mennesker muligens levde i langt større pakt med naturen enn det vi ser i dag. «Den psykologiske splittingen mellom mennesker og natur virker ødeleggende. Ubevisste beslutningstagere, grådighet og frykt skaper overforbruk – og en vekst som ødelegger verden.»

De grønne valgene

– Det var filosofen Arne Næss som i sin tid sa at vi må gå fra EGO til ECO. Så enkelt kan det sies, men det må omdannes til en daglig holdning hos hver enkelt av oss, og ikke minst hos bedrifter, politikere og ledere over hele verden. Det forteller Ragnhild Nilsen, som er partner i Klimapsykologene. Hun er dessuten mangeårig aktivist, forfatter, kunstner og musiker.

– Det høres ut som en ganske voldsomt stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å bidra til det?

– Vårt arbeid med virksomheter og ledere gjelder særlig disse fire områder: Klimastrategi, Klimainnovasjon, Klimaledelse og Klimakommunikasjon. Selv har jeg i over tyve år arbeidet med et stort grønt business prosjekt innen tekstilindustrien i Egypt. SEKEM. Og jeg opplever at et slik arbeid handler om å hente mye visdom fra tidligere generasjoner- som nok hadde et langt mer helhetlig overblikk enn det vi ser i dag. Når for eksempel bonden der nede ved Nilen dør i en alder av 37 år, fordi sprøytemidlene han har brukt på bomullen han dyrker, også skader ham – og gir ham kreft. Ikke blir det gode produkter av det heller, for selv om det ser bra ut en stund, blir det et forferdelig dårlig klima-avtrykk av tekstilvaren: Død bonde, døde dyr og innsekter, monokultur, forbruk av tonnevis av vann i tillegg til slavearbeid i fabrikkene som syr T-skjorta eller bokserskjortsene du kjøper i Norge.

– Har du alltid vært så klimabevisst?

– Jeg ble det nok ganske tidlig, ja. Allerede som 14-åring leste jeg boken til Erik Damman; Fremtiden i våre hender, og den påvirket meg veldig sterkt. Ved å gjøre grønne valg, skaper du og jeg en bedre fremtid for oss alle: Fra den som lever av å dyrke jorda, gjennom hele tekstilindustriens forsyningslinje, fram til forbrukeren. Vi får det bedre alle sammen gjennom å gjøre bevisste, grønnere valg. Det knytter oss alle nærmere naturen, sier hun ettertenksomt.

Flere og flere

Det virker som om dere er en optimistisk gjeng, når man ser på hjemmesidene deres?

– Du, jeg er nok blitt enda mer optimistisk med årene. Da vi startet prosjektet i Egypt, der vi skulle produsere på en mer bærekraftig måte, var vi 300 mennesker. Nå er det nok så mange som 3000 i det oppskalerte prosjektet som er blitt både en stor bærekraftig business og et flott universitet. Og det er mye gøyere å vær ilag med tre superflinke kollegaer som jobber sammen her hjemme i Norge, slik som Klimapsykologene nå gjør, enn at vi driver på hver fra vår tue. Problemstillingen er ganske enkel: Vår planet jorden trenger oss veldig mye mindre enn vi trenger den. Vi kan ganske enkelt ikke fortsette å ødelegge den slik vi har gjort i de seinere år. Menneskene tar skade av det – akkurat som naturen. Heldigvis er det tegn i tiden som tyder på at det brede lag av folket begynner å våkne, og den oppvåkningen vil vi Klimapsykologer være med å forsterke.

– Ungdommen synes å være veldig miljøbevisste?

– Ja, det er positivt å se, og samtidig skal vi også ta med oss visdommen fra oss som begynner å ha levd en stund. Det er jo akkurat dette som gir styrke: Fra et egosentrisk «jeg» til et fellesskap i et «vi» som helt nødvendigvis kommer til å endre måten vi tenker på, og derfor også måten vi handler på, understreker hun.

Psykologi 

– Hva er «økonomisk psykologi» i grunnen, spør vi hennes kollega, Per Espen Stoknes.

– Det handler om forståelsen av at mennesker og natur har en naturlig forbindelse som vi i stor grad har mistet – eller ikke er oss bevisste. I stedet for å fortsette vår ukritiske og selvdestruktive adferd, må vi bruke sunn økonomisk psykologi, og gjøre klimavennlige valg. Vi ønsker å bidra til at bedrifter og andre som er ute etter å gjøre bærekraftige beslutninger, får muligheten til dette, gjennom å skaffe seg større innsikt, forståelse og ikke minst underlag for konkret handling. Først da kan vi skape de endringene med positive klimaeffekter som trengs.

– Men det må vel også være økonomisk bærekraftig?

– Det er absolutt ingen motsetninger i dette. Saken er imidlertid at vi synes å være fanget i et grått, bevisstløst vekstimperativ som er nødt til å ende med katastrofe. Vi ser stadig klarere tegn på hvilken vei det bærer. Heldigvis begynner folk nå å bli mottagelige for en endret bevissthet rundt disse spørsmålene. Utfordringene vi står overfor nå, er imidlertid veldig store.

Det haster

– Hvorfor er de så store?

– Fordi vi har latt oss besnære av dette grå vekstimperativet, og at vi må forbruke mer hele tiden, uten at man har tatt advarslene om skadevirkningene på alvor. Det vi derfor må gjøre nå – og gjøre raskt, er å legge grunnlaget for en hurtig omstilling av hele vår tenkemåte. Det må munne ut i strategier og praktisk handling som handler om omstilling til en måte å produsere på som er bærekraftig, rett og slett. Det krever mye innovasjon, og gjennomtenkt innovasjon. Spesielt innenfor det vi kan kalle sosial innovasjon. Så nytenking, og erkjennelse av at «all endring kommer innenfra» som vi psykologer gjerne pleier å si, det er faktisk helt grunnleggende for at vi skal få det til. 

– Har du noen gode tips?

– Det er mange, og mye god inspirasjon å hente i det vi kan kalle en «aktiv skeptisisme»: Altså en måte å møte alle prosesser på med nye spørsmål: Er det bære kraftig? Er det nødvendig? Vi må skape en helt ny politisk fortelling, ganske enkelt. En fortelling om hva som må til for at også våre etterkommere skal kunne leve og ha det bra på denne planeten vi alle deler.

Faktaboks – Klimapsykologene:

Gruppen består av:

  • Gry Stålsett (partner)
  • Knut Ivar Karevold (partner, leder)
  • Per Espen Stoksnes (partner)
  • Ragnhild Nilsen (partner)

Her finner du tre psykologer med doktorgrad i psykologi, økonomi og økonomisk psykologi. En leder, veileder og kunstner med doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap. Akademisk erfaring fra universiteter og høyskoler. Praktisk erfaring fra virksomheter og offentlige institusjoner.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *