Bravida satser på grønn innovasjon – nærmere kundene

-At vi etablerte GreenHUB i Oslo sentrum, er resultatet ev en grundig prosess. Det er svaret på at vi ønsket å bidra til det grønne skiftet. Men også at vi ville gi kundene bedre tilgang til oss, og samtidig skape en bedre utnyttelse av fagfolkene våre. Det er ikke produktivt å sitte i en bil.

Salgssjef Andreas Svoor og regiondirektør Dag Vidar Kvernbråten i Bravida forteller entusiastisk om selskapets nyeste satsing, og er opptatt av at dette er en innovasjon som har bidratt på mange fronter. I forkant har man hatt en grundig prosess med både analyser og bred deltagelse internt for å legge grunnlaget for åpningen av Greenhub 9/10 2020. Nå er de allerede oppe i rundt 40 mennesker som jobber med dette til daglig, og hele 35 av disse er det karene kaller «utearbeidende». Altså i direkte inngrep med kunder, og den daglige produksjonen.

Kundereaksjoner

-Bakgrunnen er flersidig. Både et ønske om å bidra til det grønne skiftet, men også en rent praktisk tilnærming til det som har skjedd i Oslo sentrum i de seinere årene. Man har sett at det blir færre parkeringsplasser, dyrt å parkere og vanskelig å komme seg nær nok til stedene man skal gjøre jobben. I den siste tiden har man jo sett en stadig sterkere tendens til at bedrifter etablerer seg utenfor ring 3, fordi man da kan kjøre bil til jobben, og samtidig slipper det voldsomme presset i sentrum. Men dette er egentlig litt korttenkt. For da skapes det lengre reisevei inn til kundene i sentrum, og dermed også høyere kostnader. Det er fullt forståelig at kunder reagerer på fakturaer der den rene produksjonstiden er mindre enn alle de andre kostnadene. Men slik blir det lett, om utgangspunktet er utenfor Ring 3, slik det er for de fleste, forklarer karene.

-Dette er nå et tilbakelagt stadium?

-I alle fall for våre kunder, smiler det to. De oppdaget nemlig raskt at kundene satte pris på å kunne velge grønn løsninger, samtidig som de sparte penger. Selskapet opplevde også fordelene ved den nye måten å arbeide på, fordi man kunne få mer ren produksjonstid ut av hver enkelt fagperson. Og det er jo nettopp fagpersonenes kompetanse og produksjon som gjør at vi tjener penger.

Positivt mottatt

-Har kundene flokket seg om dere nå da?

-Den første delen av dette prosjektet, var jo å kommunisere dette ut bredt nok. Men alle vi har snakket med, og som har benyttet seg av anledningen til å komme innom oss i Oslo sentrum, har reagert på samme måte: Det er kjempepositive. Nå kan de stikke innom oss når det er noe de lurer på, fremdrifter i prosjekter og annet de måtte ønske å kontakte oss om. Det har uten tvil virket positivt på kunderelasjonene våre. I tillegg har det som vi var inne på også hatt et element av mer lønnsom produksjon for oss, samtidig som det er blitt mer rasjonelt for kundene våre. Så her er alle vinnere – også miljøet, sier karene fornøyd.

-Vil dere karakterisere dette som innovasjon?

-Ja, kommer det nærmest unisont fra de to, som understreker at dette er ikke bare kortsiktig bærekraft, men et prosjekt som vil være innoverende også på sikt. Dette er et «grønt konsept», og en del av konsernets bevisste satsing på innovasjon på flere områder som vil være med på å skalere opp den grønne profilen som Bravida ønsker å ha, forklarer de.

Elektrisk

-Det vil vel bli mye elektrisk fremover, da?

-Akkurat! Allerede nå har vi det du kan kalle «elsparkesykkel pluss ryggsekk», og en vanlig elsykkel med lastemuligheter i vanlig bruk. Men vi har i bestilling et antall elektriske lastesykler som kan laste hele 500 kilo, og det kommer til å slå veldig positivt ut for dem som trenger å få fraktet mindre utstyr og annet lett materiale fra sentrum og ut til byggeplass, enten den måtte ligge helt i sentrum eller andre steder. I tillegg kommer at vi er i forhandlinger med leverandørene våre, der vi håper å oppnå hel-elektrisk frakt fra hvorhen byggevarene nå måtte befinne seg og til byggeplassene i hele Oslo og andre byer. 

-Det blir vel ikke flere parkeringsplasser i sentrum av det?

-Nei, men det kan bli mange, mange utslippsfrie leveringer, som alt i alt bidrar betydelig til en grønnere byggebransje. Og bærekraft er viktig for oss, så dette er vi veldig fornøyde med, understreker de begge to.

Tenke nytt

-Har dette vært et dyrt prosjekt?

-Det er medført en del investeringer ja, men dette er penger som tjenes raskt inn igjen. Og det viktigste ved det hele er at vi har fått en langt mer kundetilpasset levering, vi er blitt mer fleksible, og kan samtidig kjenne oss trygge på at vi leverer løsninger med minst mulig klima-avtrykk. I tillegg er vi i en posisjon der vi både kan tjene penger på en mer rasjonell drift, spare miljøet og ikke minst levere løsninger til kundene våre som de opplever som positive både hva klimaavtrykket angår, og det de leser på fakturaene sine. Alle vinner i realiteten på dette. Men det kommer ikke av seg selv, altså. Som nevnt har vi hatt et ganske omfattende prosjekt på dette, og har bemannet opp med folk som er opptatt av bærekraft, og som har et engasjement for saken. Så det har ikke vært hverken penger eller ressurser som har vært den viktigste suksessfaktoren her, men evne til å drive kontrollert innovasjon. Alltid med kundene og miljøet med sterkest fokus, men også slik at vi som selskap kommer greit ut av det, sier de to stolte Greenhub-ambassadørene fra Bravida.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *