Inspirator Forum Tiers

Aspirant
kr.750 / Year
Månedlig nyhetsbrev
1 Masterclass sesjonen
Inspirator Forum member
kr.11,750 / Year
Biukentlige nyhetsbrev
Tilgang til innovasjonsportalen
6 Masterclass sesjoner
Rabatt på Inspirator’s konferanser
Inspirator Forum partner
kr.23,750 / Year
Biukentlige nyhetsbrev
Tilgang til innovasjonsportalen
6 Masterclass sesjoner
Rabatt på Inspirator’s Innovasjonskonferanser
Mentorskap og veiledning
Partnerlogo